De ledenbijeenkomst die voorzien was voor 2020 in Bertembos wordt verplaatst naar 20/02/2022.
Meer info volgt.

Le rassemblement des membres prévu pour 2020 est déplacé au 20/02/2022 à Bertembos.
Plus d’info suivent

Aangesloten bij

Affilié à

Scroll to Top