Previous slide
Next slide

De voordelen van het lidmaatschap

De Club is een v.z.w., ons doel is om de liefhebbers van Alfa Romeo’s meer plezier te bieden van hun auto. De Club telt ongeveer 300 leden en die genieten van een aantal voordelen voor een erg aantrekkelijke lidmaatschapsprijs.
Wat mogen de leden verwachten?
1. Twee keer per jaar ontvangen de leden gratis ons tweetalig ledenblad Il Biscione 
2. De leden worden uitgenodigd op de Praatcafe’s die maandelijks doorgaan in Limburg en Oost-Vlaanderen.
3. De leden kunnen voor een geringe vergoeding deelnemen aan de ritten die de Club elk jaar organiseert. Elk jaar vinden er minimaal 5 ritten plaats in de verschillende provincies van het land. Deze toerritten, met ontbijt, lunch en drinks achteraf, worden meestal gereden met een bolletje-pijl roadbook
4. Eens per jaar is er een ledenvergadering met lunch waarop alle leden worden uitgenodigd
5. Leden hebben toegang tot de exclusieve Alfa Romeo artikelen van de Club Shop
6. De Club vertegenwoordigt Belgie binnen Stellantis en heeft daardoor banden met de internationale Alfa Romeo organisatie
7. De Club is aanwezig op de belangrijkste oldtimer beurzen in het land en biedt daar mogelijkheden voor contact met bestuur of andere leden
8. De Club is aangesloten bij BEHVA, de koepelorganisatie voor oldtimers in Belgie. BEHVA vertegenwoordigt de belangen van de oldtimer eigenaren bij de verschillende overheden.
9. Lidmaatschap van de Club biedt tevens speciale voorwaarden voor een autoverzekering en bijstandsverzekering. Het lidmaatschap is €60 per jaar.
Schrijf u hieronder in voor het lidmaatschap van de Club Quadrifoglio Belgio.

Les avantages de l'adhésion

Le Club est une a.s.b.l., notre but est de donner aux amoureux d’Alfa Romeo plus de plaisir de leur voiture. Le Club compte environ 300 membres qui bénéficient d’un certain nombre d’avantages à un prix d’adhésion très attractif.
 Quels sont les avantages pour nos membres ?
1. Deux fois par an, les membres reçoivent gratuitement notre magazine bilingue Il Biscione. 
2. Les membres sont invités aux Praatcafés
qui se tiennent mensuellement auLimbourg et en Flandre orientale. 
3. Les membres peuvent participer, pour une somme modique, aux balades que le Club organise chaque année. Chaque année, un minimum de 5 balades ont lieu dans les différentes provinces du pays. Ces balades, avec petit-déjeuner, déjeuner et boissons à la clé, sont accompagnées d’un road book en forme de boule-flèche. 
4. Une fois par an, il y a un rassemblement avec lunch auquel tous les membres sont invités. 
5. Les membres ont accès aux articles exclusifs d’Alfa Romeo dans la boutique du Club. 
6. le Club représente la Belgique au sein de la FCA et a donc des liens avec l’organisation internationale Alfa Romeo. 
7. Le Club est présent aux salons des ancêtres en Belgique et offre des possibilités de contact avec le conseil d’administration ou d’autres membres. 
8. Le Club est affilié à BEHVA, l’organisation qui supervise les voitures anciennes en Belgique. Le BEHVA représente les intérêts des propriétaires d’anciens véhicules  auprès des différentes autorités. 
9. L’adhésion au Club offre également des conditions spéciales pour l’assurance automobile et l’assurance assistance.
L’adhésion au Club est de 60 € par an.
Inscrivez-vous ci-dessous pour devenir membre du Club Quadrifoglio Belgio

Wil je lid worden?

Devenir membre?

Aangesloten bij

Affilié à

Scroll to Top