Geschiedenis

Notre Histoire

HISTORIEK VAN DE CLUB 
In 1991 werd de Club Quadrifoglio Belgio als enige erkende Belgische Alfa Romeoclub opgericht uit de fusie van de Frans-Duitstalige Club Quadrifoglio Storico en de Nederlandstalige Club Il Biscione. De Club Quadrifoglio Storico werd reeds in 1983 gesticht en het is deze datum die we weerhouden als de geboortedatum van onze vereniging. 
In 1990 werd gestart met een sportieve afdeling van de Club Quadrifoglio Storico die de naam kreeg van Squadra Corse, deze werd mee opgenomen in de nieuwe Club Quadrifoglio Belgio. De sportiefsten onder de leden namen deel aan zowel FISA rally’s, regelmatigheidsritten of circuitraces en kwamen aan de start met Alfa Guilia TZ, GTA, TI Super, Guiletta Super Veloce maar eveneens met moderne wagens als de 147 en 156 GTA. Onze Squadra Corse werd later de Scuderia del Portello Belgio en erkend door het RACB als officiële renstal waarvan de leden deelnamen aan verscheidene Europese wedstrijden voor “historische renwagens”.
In het begin was de club enkel toegankelijk voor eigenaars van oldtimers, die toen 25 jaar oud moesten zijn, (is tegenwoordig gebracht op 30 jaar) en voldoen aan de wettelijke bepalingen, maar werden ook moderne Alfa’s toegelaten, zoals nu nog steeds het geval is. 
Het doel van de club is om de liefhebbers van het merk met het klavertje door jaarlijkse activiteiten als ritten, aanwezigheden op oldtimerbeurzen en de 6 maandelijkse uitgave van ons krantje Il Biscione te verenigen. Ook zijn er maandelijks praatcafés in Limburg en Oost Vlaanderen waar de leden terecht kunnen voor hulp en raad voor de restauratie van hun wagens. De club tracht ook om buitenlandritten te organiseren; zo werd in het verleden een bezoek gebracht aan het Alfa Romeo museum in Arese en waren we aanwezig bij de start van de Mille Miglia in Brescia. 
De Club Quadrifoglio Belgio heeft nauwe contacten met FCA Heritage die haar thuisbasis in het Italiaanse Mirafiori heeft een afdeling is van FCA. FCA Heritage staat in voor de bescherming en de promotie van het historisch patrimonium van Alfa Romeo, Fiat, Lancia en Abarth. Onze leden kunnen er onder andere terecht om een echtheidscertificaat van hun wagen te bekomen. Ze zijn ook aanwezig bij de voornaamste evenementen zoals de Mille Miglia, Goodwood of Retromobile. Mede dank zij sponsoring, voornamelijk van de Belgische invoerder FCA (Fiat Chrysler Automobiles Belgium NV), slagen we erin om alle liefhebbers van ons geliefde merk met het klavertje te verenigen.
L’HISTORIQUE DE NOTRE CLUB 
L’année 1991 marque la naissance du Club Quadrifoglio Belgio, reconnu comme étant officiellement le seul club Alfa Romeo. Il est né de la fusion du Club Quadrifoglio Storico francophone et germanophone et du Club Il Biscione néerlandophone. Le Club Quadrifoglio Storico fut fondé en 1983, date que nous considérons comme celle de la naissance de notre association.
En 1990, la Squadra Corse, une section sportive du Club Quadrifoglio Storico, voyait le jour. Cette section fut reconduite au sein du nouveau Club Quadrifoglio Belgio. Les plus sportifs des membres prendront part aux rallyes de la FISA, aux rallyes de régularité et aux courses automobiles au volant d’Alfa Romeo Guilia TZ, GTA, TI Super, Guilietta Sprint Veloce mais aussi au volant de voitures plus récentes comme des 147 et des 156 GTA. Notre Squadra Corse deviendra plus tard la Scuderia del Portello Belgio, reconnue pas le RACB. Plusieurs de leurs membres disputeront les plus grandes épreuves européennes de « véhicules historiques de compétition ». 
A sa naissance, le club était accessible uniquement aux propriétaires de voitures anciennes de 25 ans ou plus, (actuellement, elles doivent avoir au moins 30 ans d’âge) et répondre aux définitions légales, mais, par la suite, les propriétaires d’Alfa modernes ont été acceptés, ce qui est toujours le cas actuellement. 
Le but du club est de réunir les amateurs de la marque au trèfle en organisant des activités comme des balades touristiques, la présence aux bourses de voitures anciennes et la diffusion deux fois par ans de notre revue « Il Biscione ». Chaque mois, se tiennent des « praat-cafés » au Limbourg et en Flandre où les membres discutent de la restauration de leurs voitures. 
Le club essaie d’organiser des sorties à l’étranger. Ainsi, dans le passé, nous avons visité le musée Alfa Romeo à Arese et nous étions au départ des Mille Miglia à Brescia. Le Club Quadrifoglio Belgio a de bons contacts avec FCA Heritage installé actuellement à Mirafiori. FCA Heritage est une section de FCA (Fiat Chrysler Automobiles) dont le but est de promouvoir et de protéger le patrimoine historique des marques Alfa Romeo, Fiat, Lancia et Abarth. FCA Heritage a des contacts avec les clubs de par le monde. Leurs membres ont, entre autres, la possibilité d’obtenir un certificat d’authenticité de leur véhicule. Ils sont présents à tous les événements de prestige comme les Mille Miglia, Goodwood ou encore Rétromobile. Grâce au sponsoring, et en particulier de FCA Belgique, nous sommes dans la possibilité de réunir les propriétaires de notre marque préférée.

Scroll to Top