Club Quadrifoglio Belgio

Alfa Romeo

Alfa Romeo Club Quadrifogio Belgio

AlfaRomeo4

De Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio v.z.w. verenigt alle Alfa Romeo bezitters en iedereen die in Alfa Romeo geïntereseerd is en is de enige, door Alfa Romeo erkende Belgische vereniging.

 L’Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio a.s.b.l. réunit tous ceux qui sont atteints par le "virus" Alfa. Cette association est l'unique, reconnue officiellement en Belgique par l'importateur de la marque.

Les alfistis se rencontrent aux Praat café!

Sedert het ontstaan van Alfa Romeo in 1910 heeft dit merk steeds een exclusieve en sportieve plaats ingenomen in de autowereld, die zijn oorsprong vindt in het rijke race-verleden en een vooruitstrevende technologie. Het ondefinieerbare genoegen om met een Alfa Romeo te rijden is als een verslaving.

Depuis la naissance d'Alfa Romeo en 1910, cette marque a toujours occupé une place de choix dans le monde de l'automobile. Encore aujourd'hui, le nom d'Alfa Romeo est synonyme d'exclusivité et de performances sportives hors du commun qui retrouvent leurs racines dans un riche passé de compétitions et de technologies d'avant-garde. Le plaisir indéfinissable que procure la conduite d'une Alfa Romeo ressemble à une passion captivante.

De Club biedt haar leden een verzorgd zesmaandelijks clubblad "Il Biscione" aan, in de twee landstalen. Maandelijkse bijeenkomsten worden georganiseerd op verschillende plaatsen in het land.
Onze Club is aangesloten bij de BFOV , waardoor wij speciale voorwaarden kunnen aanbieden betreffende eenverzekering en bijstandsverzekering voor uw wagen, zowel in België als in het buitenland. De Club organiseert diverse evenementen in verschillende Belgische regio's en in het buitenland. Zij is verder ook aanwezig met een stand op de belangrijkste oldtimerbeurzen en op bijeenkomsten van en met andere clubs. Onze Website maakt het mogelijk om contacten te hebben op wereldniveau.
De knutselaars worden bijgestaan met technische informatie voor niet meer in productie zijnde wagens. Voor deoudere wagens is er een aparte afdeling "Storico" met specifieke bijeenkomsten.

L'Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio a.s.b.l. est ouvert à tous ceux qui possèdent une Alfa Romeo ainsi qu'à chacun, intéressé par cette marque d'exception. Semestriellement paraît le magazine "Il Biscione" qui est édité dans les deux langues nationales. Des réunions mensuelles sont organisées dans les principales régions du pays.
Membre de la FBVA, notre club offre des conditions spéciales concernant l'assurance et l'assistance des véhicules tant en Belgique qu'à l'étranger. Le club organise chaque année des activités en Belgique et à l'étranger. De plus, il participe aux sorties d'autres clubs et dresse son stand lors des principales bourses d'ancêtres.  Notre site favorise les contacts au niveau mondial.

 

Ontmoetingsplaatsen/ Lieu de rencontres: ALFISTI

 

 

LIMBURG/LIMBOURG : Gastheer / Accueil ; Franco De Rossi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

G; 0473/839425

 

Brasserie Koriander

Heikant, 155

3550   Zolder

Laatste vrijdag van de maand, 20u30.

 

Oost en West Vaanderen : Gastheer / Accueil Frank Minne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cafe ’OKKERNOTE

Kruishoutemseweg 84

Waregem 8790

Tweede vrijdag van de maand,  20u. 

 

 

 

 

Adres van de Voorzitter, Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio /
 Adresse du président, Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio:

Philippe Van der Wee, Verbrande Hoevestraat, 1 A, 2550 Kontich, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adres van de secretaris, Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio /
Adresse du secrétaire, Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio:

Guy Vanderwaeren, Putsesteenweg, 236, 2820 Bonheiden,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio  v.z.w/a.s.b.l.

ondernemingsnummer  0 447. 342. 719  numéro d'entreprise

Bank Nagelmackers n.v.  BE23 1325 1087 4991

Algemene factuurvoorwaarden / Conditions générales de facturations

Art. 1

- De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van EUR 25 als schadebeding.

- La facture est payable endéans les 30 jours après réception de celle-ci.

A défaut de payement de la facture à son échéance, le montant portera de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt de 10% et sera majoré d’une indemnité forfaitaire et irréductible de 10% sur le montant de la facture avec un minimum de 25 € .

Art. 2

- Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

- Toute commande signifie acceptation par le client de nos conditions de vente.

Art. 3

- In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

- En cas de litige seuls les tribunaux ou se situe le siège social du Club seront compétents sauf si la loi le décide autrement.

Art. 4

- Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend behoudens vooropzeg van 2 maanden voor de jaarwisseling.

- En cas de rupture ou annulation par le client ou si la convention n’aurait pas lieu, ce dernier sera redevable d’un dédommagement de 20% sur le montant total de la commande.

Cette convention se renouvelle tacitement a défaut de résiliation de 2 mois avant l’échéance annuelle.

* Op alle porducten en diensten zijn onze algemene factuurvoorwaarden van toepassing, deze kunt u downloaden van onze website.

* Sur tous nos produits et services les conditions générales de facturation sont d’application, à télécharger sur notre web.