Club Quadrifoglio Belgio

Alfa Romeo

Lid Worden - Devenir Membre


Lid worden van de Club Quadrifoglio Belgio biedt u vele voordelen:
  • Een abonnement op het tijdschrift "Il Biscione" van de club.
  • Een lidkaart die u toelaat om deel te nemen aan de clubactiviteiten aan een voordeelprijs.
  • Individuele uitnodigingen voor alle evenementen van de Club, zoals vermeld in de calender.
Het lidgeld bedraagt 60 EUR per jaar. Om lid te worden, stellen we u twee eenvoudige stappen voor:
  • Vul de gevraagde gegevens in en klik op SEND.
  • Stort het lidgeld op de rekening van de Club Quadrifoglio Belgio: BE23 1325 1087 4991.

******************************************************************************************

Rejoignez le Club Quadrifoglio Belgio vous offre de nombreux avantages:
  • Un abonnement à la revue "Il Biscione» du club.
  • Une carte de membre qui vous permet de participer aux activités du club à un prix budget.
  • invitations individuelles à tous les événements du club, comme indiqué dans le calendrier.
La cotisation est de 60 euros par an. Pour devenir membre, nous vous proposons deux pas simples:
  • Remplissez les informations demandées et cliquez sur SEND.
  • Payer les frais d'adhésion pour le compte du Club Quadrifoglio Belgio: BE23 1325 1087 4991.